Księga przychodów i rozchodów

dokumenty na półceNasze Biuro Rachunkowe prowadzi księgowość między innymi w formie księgi przychodów i rozchodów. Taką metodę rozliczenia z Urzędem Skarbowym oferujemy firmom jednoosobowym, spółkom jawnym, cywilnym i partnerskim. Pomagamy naszym klientom wybrać odpowiednią formę opodatkowania, czy to na zasadach ogólnych, czy według podatku liniowego. Na bieżąco doradzamy w każdej sprawie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W zakresie naszych usług prowadzenia księgowości tą metodą oferujemy:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji przychodów ze sprzedaży i innych oraz kosztów,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnych z rozporządzeniem,
  • rozliczanie operacji na rachunkach i sporządzanie dokumentacji,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • reprezentowanie klienta w urzędach.