Obsługa kadrowo-płacowa

kobieta przy biurkuPodstawową usługą, jaką oferujemy, jest obsługa kadrowo-płacowa. Powierzenie nam obowiązków w tym zakresie pozwala na płynne rozwijanie i funkcjonowanie firmy. Zajmiemy się wszystkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem pracowników, co pozwoli przedsiębiorcy skoncentrować się na firmie od strony biznesowej.

Gwarantujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych. Zawsze jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi przepisami prawa pracy. Nasi pracownicy to zespół kompetentnych osób, które posiadają ogromną wiedzę i cały czas ją uzupełniają, podwyższając swoje kwalifikacje. Terminowość i rzetelność to nasz priorytet. Zajmujemy się rozliczaniem firm oraz ich pracowników w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym i PEFRON-ie oraz prowadzimy szczegółową dokumentację pracowniczą.

W zakres usług kadrowo-płacowych naszej firmy wchodzą:

  • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac zgodnie z przepisami i umowami,
  • przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US, ZUS, i PEFRON,
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • sporządzanie informacji dot. dochodów rocznych PIT 11 oraz zaliczki na podatek,
  • nadzór nad dokumentacją kadrową,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
  • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń oraz nadzór nad przeszkoleniem kadry,
  • przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
  • obsługa umów cywilno-prawnych, zleceń, o dzieło,
  • stała współpraca z inspektorami BHP.